NOVÉ WWW.stránky

23. listopadu 2014 v 16:41 | Kraťas |  Byro koutek
POZOR!!
Dobrý den,
ode dnešního dne tj. 23.11.2014 najdete všechny informace na naších nových stránkách.
Tyto stránky pevně věříme budou pro Vás mnohem zajimavější a budou i přehlednější.
Již nyní jsou na nich první informace pro členy - např.výdej povolenek na rok 2015 nebo pozvánka na únorovou akci.
Tyto stránky budou prozatím udržovány v provozu - ale během roku 2015 budou staženy s internetu.
Naše nové stránky jsou pod http://www.msporuba1.cz/ - tedy bez původního blogu.cz.
Výbor MS
 

Poslední brigáda v tomto roce 2014

17. listopadu 2014 v 16:46 | Kraťas |  Brigády
Dobrý den,v sobotu 22.11.2014 od 07,10 hodin se uskuteční poslední brigáda v letošním roce.Poslední šance na splnění své členské povinnosti. Sraz na Bečkárně.Zveme Vás - Výbor MS ČRS Poruba 1

Poslední výsadba ryb 2014

8. listopadu 2014 v 17:48 | Kraťas |  Byro koutek
Dnešním dnem byl pro letošní rok zarybněn náš revír posledními druhy ryb a sice línem a amurem.Lína bylo 20 kg o váze cca 0,2kg a asi 150 ks amura o vel.40 - 45 cm.Fotografie najdete v sekci galerie pod názvem Lín a Amur.
Kraťas
 


Zápis s výboru MO č.15

7. listopadu 2014 v 9:21 | Kraťas |  Zápisy MO Ostrava
Č e s k ý r y b á ř s k ý s v a z
m í s t n í o r g a n i z a c e O s t r a v a
Záhumenní 2144, 708 00 Ostrava - Poruba
mob.:734656403, email:crs.moova@seznam.c

Z á p i s č. 15/ 2 0 1 4 ze zasedání výboru ČRS MO Ostrava ze dne 04. 11. 2014 v zasedací místnosti rybářského areálu v sídle MO Ostrava
Všem : ČRS VÚS pro Severní Moravu a Slezsko
členům výboru MO Ostrava
předsedovi DK MO Ostrava
předsedům odborů OM, LRU, RT MO Ostrava
předsedům místních skupin MO Ostrava
Účast : dle presenční listiny
Program : dle celoročního plánu výboru MO Ostrava
Výborovou schůzi zahájil a řídil jednatel MO Ostrava p. Richard Vaďura. Na začátku výborové schůze přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem výborové schůze.
Hodnocení zarybňovacího plánu
Ø Hospodář TV p. Gamba seznámil výbor se skutečností, že zarybňovací plán na revírech MO, byl splněn a vysazování kapra proběhlo bez závad, rovněž nebyl hlášen žáden úhyn vysazené ryby. Ještě je v plánu vysazení lína a amura.
Práce na RZ po výlovech
- V letošním roce se RZ nelovily, tedy tento bod programu odpadá.
Korespondence
Ø Č.j.315/ 2014 - Zápis ze zasedání výboru MS Poruba 2. Výbor navrhuje předsedu
Ø p. Strakoše na udělení bronzového odznaku a udělení peněžité odměny u příležitosti jeho 80 narozenin. Výbor souhlasí.
Ø Č.j. 314/2014 - Zápis ze zasedání výboru MS Vítkovice.
Ø Č.j. 309/2014 - Zápis z jednání VÚS Ostrava. Ukládá všem MO připravit veškeré podklady a zajistit účast příslušných funkcionářů u hospodářských prověrek, dle rozpisu a pozvánek. MO - prověrky dne 2.12.2014 ve 14,00 hod.
Ø Č. j. 304/2014 - MS Šenov. Informace o revíru Bartovická Hrázka.
Ø Č. j. 301/2014 - Zápis ze schůze výboru MS Zábřeh 2.
Ø Č. j. 300/2014 - ÚMOb Ostrava Jih - Zamítnutí žádosti MO o přezkoumaní rozhodnutí o neprodloužení nájemní smlouvy na RZ Hůrka. Nájem MO končí dnem 1.5.2015. Do této doby musí být pozemek vyklizen a připraven k předání nového vypůjčiteli.
Ø Č. j. 298/2014 - Zápis ze schůze výboru MS Šenov.
Ø Č. j. Zápis ze schůze výboru MS Hrabůvka. Žádost o 3 ks tabulí se zákazem vstupu na led. Budou se vyrábět a pak budou na MS dodány.
Diskuse :
Ø Hospodář p. Gamba vyzývá MS, aby konečně sundali na revírech cedule se zákazem rybolovu.
Ø Předseda informoval o kontrole na MS Šenov ohledně Bartovické Hrázky, kde bylo konstatováno, že je v nevyhovujícím stavu nápustné, výpustné zařízení a rovněž hráz. Je nutno součastný stav nafotit, popsat a zaslat na MO. Bude jednání s VÚS o možnosti spolufinancování opravy. Úkol pro MS Šenov.
Ø Pokladník MO žádá všechny MS, které pořádají tábory pro děti, aby řádně uvedené akce vyúčtovali a rozepsali náklady. Úkol pro pokladníka MS.
Ø Ve čtvrtek 13. listopadu 2014 v 16,00 hod. se koná na MO Územní konference ČRS
Ø Předseda p. Sklenář informoval, že opět pokračuje jednání ohledně chaty na Bučině.
Ø Předseda informoval o jednání jednatelem VÚS p. ing. Jaroněm ohledně koupi Bartovické Hrázky. Je tam zjištěn průsak vody na výpustném zařízení.
Ø Předseda podal návrh výboru k jednání o revitalizaci budovy MO, kde lze využít dotace státu a EU. Výbor ukládá předsedovi p. Sklenářovi, aby vstoupil v jednání s projekční kanceláři a dohodl předpokládanou cenu a další náležitosti kolem budovy MO.
Ø P. Večeřa - předseda odboru RT uvedl, že v letošním roce ušetřili 7 - 8.000,-Kč z rozpočtu.
Ø P. Koláček - předseda DK seznámil výbor MO s provedenou kontrolou u MS Poruba 4 - bez závad.
INFORMACE
Školení nových členů ČRS se uskuteční dne 29.11.2014 od 08.30 hod. v sále MO ČRS Ostrava. Po projednání všech bodů programupřijalo zasedání MO ČRS Ostrava toto usnesení

I. Bere na vědomí
1. Korespondenci, požadavky MS
2. Informace
II. Schvaluje
1. Pokračovat v jednání o legalizaci chaty Bučina
2. Pokračovat v jednání s VÚS Ostrava o možné koupi Bartovické Hrázky
3. Jednat o možné revitalizaci budovy MO ČRS Ostrava
Zapsal : Vaďura Richard - jednatel MO
Ověřil: Sklenář Václav - předseda ČRS MO Ostrava

Podzimní výsadba 2014

20. října 2014 v 19:23 | Kraťas |  Byro koutek
Dobrý den všem,
Dnes byla provedena podzimní výsadba kapra do našeho revíru. Ryba byla po dlouhé době,velmi kvalitní, v nádherné kondici a i velikost ryb byla taková, aby jste si mohli odnést o vody krásný úlovek. No a bylo to asi takhle - 10% ryba do 30 cm,30% ryba od 30cm do 40 cm,30% ryba od 40cm - 50cm a 30% ryba nad 50cm.
Musíme poděkovat všem, kteří nám přišli pomoci a hodně pomohli s výsadbou.
Fotky máte v galerii pod názvem" Podzimní výsadba 2014"
Takže Vám přejeme krásné zážitky z rybolovu od 2.11.2014
Výbor MS Poruba 1


Opět pokořen rekord naším kamarádem.

17. října 2014 v 11:30 | Kraťas |  Byro koutek
Zdravím všechny,
dovolte mi poblahopřát našemu kamarádovi,kolegovi a sponzorovi ke krásnénu ulovení 29kg šupináče.
Pokud se najdou zájemci o bližší informace nebo jen na pokec - bude dne 2.11.2014 chytat na našem memoriálu a určitě si s vámi rád pokecá a předá zkušenosti.
Více o jejich výpravě na http://www.klais.cz/.
Ahoj Kraťas

Hlavní výsadba

15. října 2014 v 18:40 | Kraťas |  Byro koutek
Dobrý den,
výsadba KAPRA do revíru proběhne dne 20.10.2014 v dopoledních hodinách.Bude vysazeno 1200kg.
Již byl také vysazen CANDÁT.

Předseda MS Poruba 1 - Svinov

Zápis s výboru MO č.14

10. října 2014 v 18:21 | Kraťas |  Zápisy MO Ostrava
Č e s k ý r y b á ř s k ý s v a z

m í s t n í o r g a n i z a c e O s t r a v a

Záhumenní 2144, 708 00 Ostrava - Poruba

tel.:596933556, mob.:734656403, email:crs.moova@seznam.cZ á p i s č. 14/ 2 0 1 4

ze zasedání výboru ČRS MO Ostrava ze dne 07. 10. 2014 v zasedací místnosti rybářského areálu v sídle MO Ostrava


Všem : ČRS VÚS pro Severní Moravu a Slezsko

členům výboru MO Ostrava

předsedovi DK MO Ostrava

předsedům odborů OM, LRU, RT MO Ostrava

předsedům místních skupin MO Ostrava

Účast : dle presenční listiny

Program : dle celoročního plánu výboru MO Ostrava


Výborovou schůzi zahájil a řídil jednatel MO Ostrava p. Richard Vaďura. Na začátku výborové schůze přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem výborové schůze.


Předběžná informace o výlovu RZ

Ø K tomuto bodu programu, nebyla podána žádná informace, protože v letošním roce se RZ neloví.


Korespondence


Ø Č.j.287/2014 - zápis s výborové schůze MS O-Poruba 4. Termíny brigád 25.10., 8. 11.,

22. 11., 29.11.

Ø Č.j. 286/2014 - Vyrozumění o provedení vkladu do katastru nemovitosti. Radvanice - Bučina.

Ø Č.j. 289/2014 - Povodí Odry - oznámení o odstranění nánosu na VT Porubka.

Ø Č. j. 288/2014 - zápis z výb. Schůze MS Ostrava střed-Přívoz. Ze zdravotních důvodů odstupuje z funkce dosavadní předseda p. Fešar. Výbor MO, děkuje p. Fešarovi za jeho velmi přínosnou činnost jak pro MS, tak i pro MO ČRS Ostrava. Po kooptaci nového předsedy, bude výbor MO seznámen.

Ø Č. j. 283/2014 - fa. ORANGE - pro ČRS není nabídka využitelná.

Ø Č. j. 279/2014 - zápis z výb. schůze MS O-Poruba 3.

Ø Č. j. 278/2014 - zápis ze schůze hospodářů MO ČRS Ostrava. Dne 14. 10. 2014 v 16.00 hod. se uskuteční další sraz hospodářů, kde budou upřesněny panem Gambou informace k výsadbě kapra. Dne 25. 9. 2014 byl vysazen pstruh duhový.

Ø Č. j. 277/2014 - zápis č. 8/2014 ze zasedání výboru ÚS ČRS Ostrava. Při výdeji povolenek k rybolovu Moravského rybářského svazu s platností od roku 2015, účtovat k ceně povolenky + 20,- Kč / 10,-Kč zůstává vydávající MO/

Ø Č. j. 275/2014 - zápis č. 3 ze zasedání HO ÚS ČRS Ostrava

Ø Č. j. 276/2014 - vize HO při VÚS ČRS Ostrava pro roky 2015 - je možné k nahlédnutí na sekretariátu MO.

Diskuse :


Ø Předseda MO informoval o jednání s ÚMOb Ostrava - Jih, kdy rada obce rozhodla neprodloužit výpůjčku RZ Hůrka pro MO ČRS. Konečné rozhodnutí bude sděleno předsedovi dne 9. 10.

Ø Předseda MO - legalizace chaty Bučina - problémy s lesním fondem a to s vyjmutím pozemku.

Ø K inventarizaci majetku MO, byla vytvořena komise a to předseda Mgr. Bogdan, jednatel Vaďura a hospodář MO Bednář. Schváleno výborem.

Ø Předseda MO seznámil výbor se zněním smlouvy s Povodím Odry o odkoupení části pozemku v katastru Svinova. Výbor souhlasí.

Ø Výbor MO souhlasí, aby předseda MS Mariánské Hory vytvořil 2. kroužek mládeže a to z dětí z Rychvaldu. U MS Mar. Hory, bude 1 kroužek mládeže, ale se dvěma skupinami dětí a to Mar. Hory a Rychvald. Věc je nutno ještě projednat s p. Maláčem. Ozve se mu předseda MO p. Sklenář a dojednají podrobnosti.

Ø Hospodář p. Gamba seznámil výbor, že do naších revírů bude vysazeno 137 metráků kapra. Na revírech budou cedule s uvedením doby hájení

INFORMACE:

MO ČRS Ostrava zákaz rybolovu:

20. 10. 2014 - 1. 11. 2014 včetně

MO ČRS Bohumín zákaz rybolovu :

ODRA 1 A 20. 10. 2014 - 02. 11. 2014 včetně

ODRA 1 B 15. 11. 2014 - 28. 11. 2014 včetně


Po projednání všech bodů programu


přijalo zasedání MO ČRS Ostrava toto


U S N E S E N Í

I. Bere na vědomí


1. Korespondenci, požadavky MS

2. InformaceII. Schvaluje


1. Pokračovat v jednání o legalizaci chaty Bučina

2. Vytvoření kroužku mládeže u MS Mar. Hory z děti z Rychvaldu

Zapsal : Vaďura Richard - jednatel MO

Ověřil: Sklenář Václav - předseda ČRS MO Ostrava

Školení nových členů

28. září 2014 v 18:08 | Kraťas |  Byro koutek
Dobrý den.
Ve čtvrtek dne 2.10. 2014 v 8h 30 min pořádá naše MO školení nových členů, v areálu naší MO ČRS Ostrava na ulici Záhumenní 2144 Ostrava - Poruba

S pozdravem výbor MO ČRS Ostrava

Zápis se schůze předsedů MS MO ČRS Ostrava č.13

28. září 2014 v 18:06 | Kraťas |  Zápisy MO Ostrava

Č e s k ý r y b á ř s k ý s v a z
m í s t n í o r g a n i z a c e O s t r a v a
Záhumenní 2144, 708 00 Ostrava - Poruba
tel.:596933556, mob.:734656403, email:crs.moova@seznam.cz
Z á p i s č. 13/ 2 0 1 4
ze zasedání výboru ČRS MO Ostrava a zástupců místních skupin konaného dne 23.9.2014 v zasedací místnosti rybářského areálu v sídle MO Ostrava
Všem : ČRS VÚS pro Severní Moravu a Slezsko
členům výboru MO Ostrava
předsedovi DK MO Ostrava
předsedům odborů OM, LRU, RT MO Ostrava
předsedům místních skupin MO Ostrava
Účast : dle presenční listiny
Program : dle celoročního plánu výboru MO Ostrava
________________________________________________
Výborovou schůzi zahájil a řídil jednatel MO Vaďura Richard.
Informace k inventarizaci majetku MS a MO.
Ø Mgr. Bogdan Marián vyzval předsedy MS, aby v termínu do 20.10.2014 dodali na MO seznamy věcí, které mají výrobní čísla s označením typu a pokud možno i datem nákupu.
Organizační
Ø P. Gamba Rostislav uvedl, že dne 30.9.2014 v 16.00 hod. se koná na MO ČRS Poruba porada s hospodáři MS k termínu podzimního vysazování ryb a termínu hájení revírů po vysazení. Účast všech zástupců MS - NUTNÁ. Dáleuvedl, že ve čtvrtek se bude vysazovat pstruh duhový a to do revíru Skalka, Šenov, Antošovice a Maschinhaus.
Ø Dále pan Gamba uvedl, že až se bude vysazovat do revíru kapr, tak u MS, kde se musí ryba ručně roznášet, zajistí hospodář MS lidi na vysazování. Za tímto účelem je nutno se spojit s p. Gambou.
Ø P. Filgas seznámil přítomné s tím, že letos nelovíme RZ, tato zůstanou 2 roky na vodě a to z důvodu, že již nevyrábíme kapra.
Ø Předseda DK p. Koláček Milan, uvedl, že DK provedla kontrolu na MS Poruba 1, kdy nebylo zjištěno žádných závad. Naopak v MS mají vzorně vedenou evidenci svých členů
Ø Výbor MO upozornil zástupce MS, že pokud mají v užívání objekty s topidly na tuhá paliva, musí u nich být provedena 1x ročně revize spalinových cest.
Ø Předseda MO p. Sklenář seznámil přítomné o návštěvách výborů MS, kde diskutoval s jejich zástupci o problémech v organizaci vedení činnosti sekretariátu MO, tak problematiku při styku s členy MO při výdeji členských známek a povolenek.
Na těchto jednáních došlo k zásadní shodě v odstranění problému, kdy MS neví o počtu svých členů, jelikož tito si vyřízovali své náležitosti týkající se zaplacení čl. známky a povolenky na sekretariátu MO a to i v době, kdy ještě MS měly úřední dny. O těchto členech neměly MS i několik let žádné informace a postupně je vyřazovaly ze své evidence.
Pro odstranění tohoto problému bude platit opatření, že pokud bude MS mít úřední hodiny pro styk se členy, tak jim nebude na sekretariátu prodána čl. známka a povolenka. Toto neplatí pro nové členy MO.
Pokud bude po úředních dnech MS prodána členská známka a povolenka na MO, bude o tomto úkonu MS uvědoměna, aby si tuto náležitost navedla do karty člena.
Pokud MS odsouhlasila na své členské schůzi MČP, tyto budou vybírány i při prodeji
čl.známek a povolenek na sekretariátu po ukončení úředních dnů na MS.
Dále byla v MS projednána problematika nezaplacení členského příspěvku do konce února běžného roku, kdy by člen od března pozbyl členství v ČRS (ustanovení podle § 3, ods.6, písm. b/ Stanov).
Naše MO umožňuje těmto zapomětlivým členům obnovit členství v daném kalendářním roce formou zápisného v částce 200 Kč, ve smyslu ustanovení podle § 3, ods.4, písm.a/ Stanov, schváleném v usnesení z konference MO, dne 9.4. 2011. Tato částka se bude vybírat jak při prodeji na sekretariátu MO, tak na MS.
Toto bude platit za předpokladu, že nenastane změna Stanov ČRS, o kterých bude rozhodovat Republikový sněm ČRS v listopadu tohoto roku.
Toto rozhodnutí bude v dostatečném předstihu vyvěšeno v informačních skříňkách na MS, MO a inter.stránkách.
Pro členské známky a povolenky k lovu se na MO dostaví z MS jen pověření členové výboru MS. Nikomu jinému nebudou tyto ceniny vydány.
Brigády - od září platí jen nové brigádnické lístky s razítkem MO č. 2.
Ø Diskuse
-Předseda MS P-1 p. Kratochvíl upozornil, aby se brigádnické hodiny psaly, podle skutečně odpracované doby, stává se totiž, že člen na brigádě odpracuje 4 nebo 5 hodin a do lístku o odpracování brig. hodin se mu napíše 10 hod.
-Pokladník MO p. Suchánek vznesl dotaz, co s členem, který si zaplatí jen členskou známku a více o něm nevíme. Takových rybářů je v MO mnoho. Výbor MO s předsedy MS navrhuje VÚS Ostrava, aby na Radě ČRS v Praze projednal a prosadil tento návrh: Pokud si člen ČRS zaplatí jen členskou známku a neodpracuje, nebo nezaplatí brigádu, tak by měl jeho členský průkaz zůstat uložen u MS, nebo MO.
-Předseda MO p. Sklenář seznámil přítomné o skutečnosti, že RPG nabízí k prodeji revír Bartovická Hrázka. Výbor pověřil předsedu k zjištění dalších okolností prodeje, zejména cenu a další informace k tomuto revíru.
-Čistotář MO p. Kubala Petr upozornil, že bude potřeba nechat vyrobit asi 20 cedulí s upozorněním: "Zákaz vstupu na led" a tyto umístit na RZ. Zajistí hospodář p. Bednář.
Po projednání všech bodů přijalo zasedání MO ČRS Ostrava toto
U S N E S E N Í
I. Bere na vědomí
1. Zprávu na RZ a revírech
2. Organizační
II. Ukládá
1. Zajistit výrobu cedulí - výbor MO Ostrava
2. Výborům MS v termínu do 20.10.2014, zaslat seznam věcí k inventarizaci
3. Výborům MS, vyslat hospodáře na jednání dne 30.9.2014 v 16.00 hod. na MO
Zapsal : Vaďura Richard - jednatel MO ČRS Ostrava
Ověřil: Sklenář Václav - předseda ČRS MO Ostrava

Další články


Kam dál